การวางแผนเพื่อการเกษียณและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หากถามคนส่วนใหญ่ว่าคาดหวังอย่างไรยามเกษียณท่านคงได้คำตอบที่แตกต่างหลากหลาย การเกษียณเป็นการเดินทางหาใช่จุดมุ่งหมายเมื่อพูดถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณการเริ่มต้น ก่อนย่อมได้เปรียบกว่าเสมอบางคนพยายามที่จะไม่คิดถึงการเกษียณเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลไกลตัว และไม่มีแรงกดดันทำให้ต้องนึกถึงมันบางคนไม่รู้จักวางแผนเพราะไม่คิดว่าตนเองมีเงินมากพอ สำหรับการออมในยามเกษียณหรืออาจเพราะคาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเงินประกัน สังคมของรัฐหรือนายจ้างอาจยื่นมือเข้าช่วยเหลือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามการไม่วางแผน ล่วงหน้าย่อมเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์ที่อาจส่งผลร้ายแรงได้

กระแสสังคมใหม่เปลี่ยนแปลงมุมมองการจัดการกับการออมเพื่อการเกษียณไม่ว่าจะเป็น เพราะการที่คนมีอายุยืนยาวมากขึ้นค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นแต่ความสามารถในการซื้อกลับลด ลงจากภาวะเงินเฟ้อและภาวะการลงทุนที่ไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้การวางแผน เพื่อการเกษียณมีความสำคัญมากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีตและความพยายามอย่างเดียวดูจะไม่ ่เพียงพออีกต่อไปที่จะเก็บเงินสำรองไว้ยามเกษียณผู้เชี่ยวชาญต่างมีความเห็นตรงกันว่าหาก ท่านต้องการดำรงแบบแผนการดำเนินชีวิตแบบเดิมไปตลอดตราบจนหลังจากที่ท่านหยุดทำ งาน ท่านจะต้องออมประมาณ 70% ของรายได้ ณ ขณะนี้ของท่าน

หลักการหนึ่งที่ต้องจดจำไว้ เสมอ คือ การลดหย่อนภาษีสูงสุดเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามเกษียณซึ่งรวมถึงการลงทุนผ่านกอง ทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนหุ้นระยะยาว

แม้การเตรียมตัวเพื่อการ เกษียณบางครั้งก็เป็นประเด็นที่ซับซ้อนยุ่งยาก แต่ก็ไม่ใช่มันจะยากเกินไป เรามีบริการทางเว็บ ไซด์ในการให้ความรู้เครื่องมือและวิธีการคำนวณสำหรับการเกษียณผู้วางแผนทางการเงินของ เราจะช่วยให้ท่านบรรลุเป้าหมายในการออมโดยกำหนดออกมาให้ชัดเจนว่าท่านจะต้องการเงิน สำรองเพื่อการเกษียณเป็นจำนวนเท่าใดและมองหาเครื่องมือการลงทุนทั้งในประเทศและต่าง ประเทศที่จำนำพาท่านไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและกฎระเบียบทำให้คนเราต้องพึ่งพาตนเอง ในการวางแผนเพื่อการเกษียณแทนความช่วยเหลือจากรัฐบลจ.ฟินันซ่าช่วยให้ขั้นตอนนี้ง่าย ขึ้นเพราะเราเป็นบลจ.แรกที่มีบริการการเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนได้เอง (Employee's Choice) ซึ่งการบริการให้สมาชิกเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองนั้นมีไว้สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท ตลอดจนผู้ทำงานอิสระและเจ้าของธุรกิจส่วนตัวด้วยการผสมการลงทุนในกองทุนเพื่อการ เลี้ยงชีพและกองทุนหุ้นระยะยาว

ข้อมูลเพิ่มเติม www.finansa-asset.com