อสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล

18 สิงหาคม 2563 บริษัทฟินันซ่าได้ขายสิทธิการเช่าช่วงพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานขนาด 89,024 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล รวมเป็นจำนวน 1,400 ล้านบาท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ชื่อ PROSPECT เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
โดยบริษัทฟินันซ่า ได้เข้าลงทุนในหน่วยทรัสต์ PROSPECT คิดเป็นสัดส่วน 23% ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.prospectreit.com

ข้อมูลโดยสรุปของ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล “PROSPECT” ลักษณะการลงทุน: ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 23 มีอาคารรวม 63 หลัง แบ่งออกเป็น 185 ยูนิต

พื้นที่ให้เช่า:  219,116.0 ตร.ม. แบ่งเป็น เขตปลอดอากร 134,417.0 ตร.ม. เขตประกอบการทั่วไป 84,699.0 ตร.ม.