บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ. 2543 เพื่อรองรับงานด้านวาณิชธนกิจซึ่งเป็นหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) โดยมีทีมงานมืออาชีพจำนวน 20 คน บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ประสพความสำเร็จในด้านการให้คำปรึกษากับองค์กรที่สำคัญหลายแห่งในประเทศไทย นำทีมโดยคุณวราห์ สุจริตกุล ซึ่งดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์รวมกันกว่า 100 ปีในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบคลุมในทุกประเภทของธุรกรรมทางการเงิน ตั้งแต่การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป การควบกิจการเพื่อการปรับโครงสร้างทางการเงิน และธุรกรรมที่เกี่ยวกับหนี้สิน

การออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์

ให้คำปรึกษาด้านการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) หรือ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึง การจัดโครงสร้างการระดมทุน การวางกลยุทธ์ในการเสนอขายที่เหมาะสม และการประสานงานกับนักลงทุนเพื่อให้การเสนอขายประสบความสำเร็จ

การเงินบริษัท

ให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบในด้านการเงินบริษัท ซึ่งรวมถึงการจัดโครงสร้างบริษัท การให้คำปรึกษาในกลยุทธ์ทางการเงินที่เหมาะสม การจัดโครงสร้างเงินทุน และระดมทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้า การให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการปรับโครงสร้างและการดำเนินงาน

การควบรวมกิจการ

ให้คำปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าหุ้นและการดำเนินการควบรวมกิจการ โดยการประสานงานกับนักลงทุนที่มีศักยภาพผ่านเครือข่ายที่มีอย่างกว้างขวาง การประเมินมูลค่าหุ้นและการให้คำแนะนำมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมสำหรับการควบรวมกิจการ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในการจัดโครงสร้าง การเจรจาต่อรอง และการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

การให้คำปรึกษาด้าน
ตราสารอนุพันธ์

ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาตราสารอนุพันธ์ที่สามารถสนับสนุนกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า

การปรับโครงสร้างหนี้

ให้คำปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดทำแผนปรับโครงสร้างทางการเงินที่มีความเป็นไปได้ การให้ความช่วยเหลือในการเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ และการจัดทำและการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการ

การจัดหาเงินกู้โครงการ

ให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบในการจัดหาเงินกู้โครงการ ซึ่งรวมถึงการทบทวนข้อมูลโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ด้านการตลาด และการจัดหาแหล่งเงินกู้โครงการ

การให้คำปรึกษาทางการเงิน

ให้คำปรึกษาทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นทางการเงิน การประเมินมูลค่าหุ้นและกิจการ และรายการทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมที่โดดเด่น

การควบรวมกิจการ

2017

THB 538 MM

QTC ENERGY
PLC.


SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR

2016

THB 80,353 MM

BANGKOK EXPRESSWAY
AND METRO PLC.


AMALGAMATION
FINANCIAL ADVISOR

2016

THB 1,505 MM

YOOVIDHYA
FAMILY


DIVESTITURE OF SHARES
FINANCIAL ADVISOR

2015

THB 10,444 MM

CK POWER
PLC.


SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR

2014

N/A

WP ENERGY
PLC.


AMALGAMATION
FINANCIAL ADVISOR 

2014

USD 1,000 MM

PTT EXPLORATION
AND PRODUCTION PLC.


SHARE ACQUISITION
FINANCIAL ADVISOR

2013

THB 3,008 MM

BANGKOK AVIATION
FUEL SERVICES PLC.


AMALGAMATION OF SUBSIDIARIES
FINANCIAL ADVISOR

2012

THB 19,000 MM

INDEPENDENT POWER
(THAILAND) CO., LTD.


AMALGAMATION
FINANCIAL ADVISOR

2012

THB 9,056 MM

SIAM GLOBAL HOUSE
PLC.


STRATEGIC SHARE SALES
FINANCIAL ADVISOR

2011

THB 240,175 MM

PTT AROMATICS AND
REFINING PLC.


AMALGAMATION
FINANCIAL ADVISOR

การเสนอขายหุ้น

2018

THB 44,700 MM

Thailand Future
Fund.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER

2017

THB 3,177 MM

GLOBAL GREEN
CHEMICALS PLC.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER

2016

THB 5,900 MM

BCPG
PLC.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER

2015

THB 12,958 MM

STAR PETROLEUM
REFINING PLC.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER

2015

THB 5,610 MM

CK POWER
PLC.


RO
FINANCIAL ADVISOR

2015

THB 10,035 MM

GLOBAL POWER
SYNERGY PLC.


IPO FINANCIAL ADVISOR &
JOINT LEAD UNDERWRITER

2013

THB 8,550 MM

BANGKOK METRO
PLC.


RO, PP
FINANCIAL ADVISOR

2012

THB 92,300 MM

PTT EXPLORATION
AND PRODUCTION PLC.


PPO UNDERWRITER AND JOINT GLOBAL COORDINATOR

2010

THB 15,000 MM

THAI AIRWAYS
INTERNATIONAL PLC.


PO UNDERWRITER AND JOINT GLOBAL COORDINATOR

ธุรกรรมอื่นๆ

2017

USD 968 MM

NAM THEUN 1 POWER CO.,LTD


PROJECT FINANCING
FINANCIAL ADVISOR

2017

THB 7,330 MM

ASSAHI GLASS CO.,LTD


TENDER OFFER PREPARER AND
FINANCIAL ADVISOR

รางวัลและความสำเร็จ

TFFIF’s IPO

2018

Finansace Asia Achievement Awards
BEST DEAL
OF THE YEAR

AMALGAMATION OF BMCL AND BECL

AMALGAMATION OF BMCL AND BECL

2017

Set Awards
BEST DEAL
OF THE YEAR

AMALGAMATION OF BMCL AND BECL

BCPG’S
IPO

2017

Set Awards
OUTSTANDING DEAL
OF THE YEAR

IPO OF
BCPG PLC.

BCPG’S
IPO

2016

Triple A Asset Asian Awards
BEST IPO
THAILAND 2016

BCPG
PLC.

PTTEP’S
PO

2012

Triple A Asset Asian Awards
BEST SECONDARY
OFFERING 2012

PTT EXPLORATION PLC.
AND PRODUCTION

PTTEP’S
PO

2012

Alpha Southeast Asia
BEST SECOND DEAL OF THE YEAR IN SOUTHEAST ASIA 2012

PTT EXPLORATION PLC. AND PRODUCTION

THAI AIRWAYS’
PO

2010

Triple A Asset Asian Awards
BEST DEAL THAILAND 2010

THAI AIRWAYS
PLC.

Oil Fund’s
Bond

2005

IFA ASIA
Thailand Capital Markets Deal of the Year 2005

Energy Fund Administration Institute(Public Organization)

Thai Oil’s
IPO

2005

EUROMONEY
Asian Deal of the Year 2005 Best Equity Deal

Thai Oil
Plc.

Thai Oil’s
IPO

2005

SET AWRADS
Best Equity Deal, Best IPO and Best Thailand Deal

Thai Oil
Plc.

Thai Oil’s
IPO

2004

FINANCEASIA 2004
Best Equity Deal, Best IPO and Best Thailand Deal

Thai Oil
Plc.

Thai Oil’s
IPO

2004

ASIA MONEY
Thai Deal of the Year

Thai Oil
Plc.

Thai Oil’s
IPO

2004

IFR ASIA
Thailand Capital Markets Deal of the Year 2004

Thai Oil
Plc.

Bangchak’s
DRs Offering

2004

THAI BDC
Best Bond Awards 2004 Most Creative Issue

Bangchak
Petroleum

BLCP Power’s
Project Finance

2003

Asia Pacific Power
Project Finance, Deal of the Year

BLCP
Power

Blcp Power’s
Project Finance

2003

ASIA MONEY
Asia Best Project Finance, Deal of the Year

BLCP
Power